Spolupracujeme

Spolupracujeme s Webem CyberBlog. CyberBlog je online portál zaměřený na problematiku kybernetické bezpečnosti. Jehož hlavními cíli je zejména informovat čtenáře o aktuálních a zajímavých informacích, podpořit vzdělávání v této oblasti nebo poskytovat základní rady ohledně zabezpečení domácností a firem.

Také spolupracujeme s kanálem Apprecenze.cz, který se také podílí na obsahu Našeho webu. Kanál Apprecenze.cz se zaměřuje na IT prostředí a  různé programy a aplikace jak do telefonu, tak do počítače.

Naším nováčkem v rámci spolupráce je internetová stránka infotechnology. Autor se zaměřuje na IT technologii a Kybernetickou bezpečnost.